Odmasťovač Well done rozprašovač 750ml

Do obchodu
4,81 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024

Kvalitný odmasťovač s vysokou účinnosťou. Rýchlo pôsobí a účinne odstráni nečistoty zo sporákov, rúr, grilov, fritéz, konvektomatov a silne znečisteného nerezového riadu. Dokonale odstraňuje pripáleniny, sadze a mastnotu. Mastnota sa rozpustí a ľahko ju odstránite.Naneste odmasťovač na znečistenú plochu, na spálenú, mastnú, sadzami znečistenú plochu alebo na zvyšky spáleniny. Vyčkajte 2 až 3 minúty,

  • Na sklade
  • EAN: 5998466114018
  • Výrobca: Well Done
Popis produktu

Kvalitný odmasťovač s vysokou účinnosťou. Rýchlo pôsobí a účinne odstráni nečistoty zo sporákov, rúr, grilov, fritéz, konvektomatov a silne znečisteného nerezového riadu. Dokonale odstraňuje pripáleniny, sadze a mastnotu. Mastnota sa rozpustí a ľahko ju odstránite.Naneste odmasťovač na znečistenú plochu, na spálenú, mastnú, sadzami znečistenú plochu alebo na zvyšky spáleniny. Vyčkajte 2 až 3 minúty, zotrite utierkou a potom umyte vodou. Na zvlášť znečistených miestach postup zopakujte. Rozprašovač pred použitím otočte, po použití ho otočte späť.
Varovanie:Obsah nebezpečných látokHydroxid draselný, 2-aminoetanol, 2-butoxyetanol. Zloženie podľa nariadenia ES o detergentoch č. 648/2004:H290 Môže byť korozívna pre kovy.H302 Škodlivý po požití.H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Čističe kuchýň

V našej podkategórii čističov kuchýň nájdete široký výber špeciálnych čistiacich prostriedkov určených na efektívne a bezpečné odstránenie mastnoty, škvŕn a zvyškov potravín z vašej kuchyne. S našimi výrobkami budete mať vašu kuchyňu vždy čistú a hygienickú, bezpečne odstrániť baktérie a nepríjemné zápachy. Ponúkame špeciálne čistidlá na drevené, sklenené aj nerezové kuchynské povrchy, ako aj univerzálne čističe na riady a spotrebiče. Naša široká ponuka zahŕňa výrobky od renomovaných značiek, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a zároveň veľmi účinné vo svojom účinku. Vyberte si ten správny čistič kuchyne pre vás a užite si čistotu a poriadok vo vašom domove už dnes!

Savo kuchyňa 500ml žltá

Používajte na pracovné dosky, obkladačky, smaltované, sklenené, plastové a nerezové povrchy. Účinne a šetrne odstraňuje mastnotu aj usadené nečistoty zo všetkých umývateľných plôch v kuchyni. Čistené povrchy zanecháva lesklé a príjemne vonia. VAROVANIE Štandardné vety o nebezpečnosti:H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte

Odmasťovač Well done rozprašovač 750ml

Kvalitný odmasťovač s vysokou účinnosťou. Rýchlo pôsobí a účinne odstráni nečistoty zo sporákov, rúr, grilov, fritéz, konvektomatov a silne znečisteného nerezového riadu. Dokonale odstraňuje pripáleniny, sadze a mastnotu. Mastnota sa rozpustí a ľahko ju odstránite.Naneste odmasťovač na znečistenú plochu, na spálenú, mastnú, sadzami znečistenú plochu alebo na zvyšky spáleniny. Vyčkajte 2 až 3 minúty,

Jar Desinfectant Degreaser dezinfekčný odmasťovač 750 ml

Jar Professional dezinfekčný odmasťovač 2v1 odmasťuje a dezinfikuje v jednom kroku a tým šetrí Váš čas, námahu a peniaze. Je vhodný na čistenie, odmastenie a dezinfekciu pracovných povrchov v kuchyni vrátane povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Veľmi účinný je aj na umývanie kuchynských spotrebičov a vybavenia. Bezpečné použitie na väčšinu umývateľných povrchov ako nehrdzavejúca oceľ,

Odmasťovač Jar Professional ultra silný 750ml

Odmasťovač je určený pre profesionálne kuchyne a bez obáv ho možno používať aj na všetky povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vrátane kuchynských spotrebičov a vybavenia. Je vhodný najmä na sporáky, digestory, pracovné plochy, okolie fritéz a pod... Bezpečne ho možno používať na všetky umývateľné povrchy ako je napr. oceľ, nerezová oceľ, smalt, keramika, mramor alebo melamín. Obsahuje

not found
Rýchle dodanie

Po celej SR

not found
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

not found
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

not found
Podpora

Podpora na telefóne a emaile